Datum objave: 22.04.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Sporočilo za medije

Maribor, 20. april 2012

Rektorska konferenca Republike Slovenije je na današnji seji opravila obsežno razpravo na temo Delovanje univerz v zaostrenih pogojih varčevanja in ugotovila, da so predlagani ukrepi nesprejemljivi za univerze, da univerze delujejo v trenutno zelo nejasnih pogojih. Predlogi znižanja sredstev peljejo univerze v rdeče številke, ki bodo imele tako kratkoročne in dolgoročne posledice  za Republiko Slovenijo, saj pelje to tudi državo v še večje dolgove. Visoko šolstvo in znanost sta najboljši izvozni dejavnosti Republike Slovenije in zahtevamo, da se to univerzam prizna in jim omogoči pogoje za normalno delovanje in možnost izvedbe vseh študijskih programov, ki so akreditirani in imajo že vpisane študente, hkrati pa nimajo nobenih informacij o sredstvih, ki jih bodo prejeli po Uredbi o financiranju in s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2012.

Univerze razumejo finančne probleme  države in želijo tvorno sodelovati, vendar opozarjajo, da je v takšnih razmerah potrebno še večje vlaganje v visoko šolstvo in znanost.

Univerze bodo zahtevale od ministrstva takojšnjo dostavo točnih podatkov o letošnjem financiranju univerz, prav tako je potrebno popraviti podatke in analize javno objavljene na spletnih straneh ministrstva. RKRS podpira pismo rektorja UL, ki ga je ta posredoval predsedniku Vlade, h kateremu se priključujejo vsi rektorji in predlagajo, da se organizira v čim krajšem času sestanek med rektorji univerz in predsednikom Vlade RS. Univerze bodo zbrale skupne podatke o ključnih dejstvih za financiranje univerz, podatke o pričakovanih kratkoročnih in dolgoročnih vlaganjih v visoko šolstvo in znanost ter podale podatke o dosedanjih velikih rezultatih slovenskega visokega šolstva in znanosti.

Predsednik rektorske konference RS
Prof. dr. Danijel Rebolj

Rektor Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze na Primorskem
Prof. dr. Dragan Marušič

Rektor Univerze v Novi Gorici
Prof. dr. Danilo Zavrtanik