Evropska komisije je objavila delovni dokument (Orjentation paper), ki za drugo tematsko področje 7 OP "Hrana in prehrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija" (FAFB -Food, Agriculture, Fisheries and Biotehnology) nakazuje teme, ki bodo predvidoma objavljene v razpisu KBBE 2013.

Datum objave: 04.05.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Delovni  dokument Evropske komisije (Orjentation paper), ki za drugo tematsko področje 7 OP "Hrana in prehrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija" (FAFB -Food, Agriculture, Fisheries and Biotehnology) nakazuje teme, ki bodo predvidoma objavljene v razpisu KBBE 2013. Teme še niso potrjene, tako da razpis ne bo enak delovnemu dokumentu.  

Razpis bo predvidoma objavljen 9. ali 10. julija 2012 s predvidenim prijavnim rokom 5. februarja 2013. Predvideni informativni dan za temo KBBE bo 13. junija 2012; za temo OCEAN pa 6. junija 2012, oba v Bruslju.


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation