Datum objave: 07.05.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Združuje 31 univerz iz 30 držav . Članice  Utrechtske mreže se tako kot ob svojem začetku združujejo predvsem  zaradi spodbujanja mobilnosti tako študentov kot  profesorjev in administrativnega osebja. Poleg mobilnosti mreža podpira razvoj orodij za internacionalizacijo njenih članic. Razvija poletne šole, skupne programe  in  seminarje za administrativno osebje. Osnovno vodilo Utrechtske mreže je združevati in podpirati fleksibilnost na področju mednarodnega sodelovanja.
V 25 letih je v Utrechtski mreži  in izmenjalnih programih sodelovalo 20.000 študentov. Članice mreže sodelujejo v programih Erasmus Mundus in intenzivnih programih. Mreža je oblikovala delovne skupine za skupne programe, promocijo, mobilnost raziskovalcev, izobraževanja administrativnega osebja, mobilnost študentov in skupino poletnih šol.
Univerza v Ljubljani se je mreži pridružila leta 1995 in v njej aktivno sodeluje na vseh področjih, še posebno na področju poletnih šol.