Datum objave: 07.05.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Tečaj Znanstvene bibliografije in citatni indeksi
Na tečaju bomo najprej predstavili značilnosti znanstvenih bibliografij, kazala znanstvenih revij in posebnosti zapisa za članek v znanstvenih bibliografijah. Nadaljujemo z možnostmi iskanja gradiva na določeno temo in uporabo tezavra. Predstavimo različne vire in poti dostopa do znanstvenih bibliografij. V drugem delu tečaja se bomo ukvarjali s citatnimi indeksi, njihovimi značilnostmi in iskanjem citatov. Predstavimo tudi faktor vpliva in nekaj drugih virov, ki se ukvarjajo s citiranostjo. Tečaj sklenemo s prikazom možnih poti do gradiva: možnosti polnega besedila v elektronskih virih, tiskane publikacije, medknjižnična izposoja. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure. Tečaj bo v petek, 11. maja 2012.

Tečaj Endnote Web
Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference bomo organizirali in urejali, pripravljali bomo bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se bomo s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bomo različne stile citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku. Tečaj traja od 10. do 13. ure. Tečaj bo v sredo, 16. maja 2012.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).

Prijave sprejemamo na elektronski naslov ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se prijavljate.
Udeleženci morajo poznati delo z računalnikom v okolju Windows.