Univerza je avtonomna znanstveno raziskovalna in pedagoška ustanova. Delo svojih članov presoja po njihovi strokovnosti in profesionalni etičnosti. Moralne obsodbe, ki jih izrekajo politična telesa lahko veljajo za politični prostor, Univerza pa se z njimi ne ukvarja.

Datum objave: 04.12.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza izključuje hkratno opravljanje izpostavljenih akademskih in političnih vlog. Nobenemu svojemu sodelavcu pa kot zasebniku ne omejuje političnega delovanja. Seveda so predmet raziskovanja in poučevanja na Univerzi tudi politika in politični procesi. Doslej nismo dobili nobene dokumentirane vloge, ki bi postavljala pod vprašaj pedagoško in znanstveno delo prof. Lukšiča tako z metodološkega kot s profesionalno etičnega vidika.

Ustava daje univerzi institucionalno avtonomijo pri njenem znanstveno raziskovalnem in pedagoškem delovanju. Ustavo bi kršila, če bi avtonomijo želela vzpostaviti izven tega prostora, na primer v politiki. V domnevno spornem primeru prof. Lukšiča gre za njegovo raziskovalno ter pedagoško in ne politično delo. To dokazuje tudi sklep informacijske pooblaščenke.

Univerza ščiti akademsko svobodo vseh svojih članov, saj sta med drugimi njeni temeljni vrednoti 'akademska svoboda sodelavcev in študentov, posebej svoboda ustvarjalnosti' ter ' avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in cerkva'. Konkretne pritožbe na naše in delo naši članov obravnavamo v skladu z načeli strok in profesionalne etike.