Datum objave: 31.05.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani organizira posvet Praktično usposabljanje in učni izidi, ki bo v četrtek 7. junija 2012 ob 8. 30. uri v Dvorani Ivana Hribarja na Univerzi v Ljubljani.

Na posvetu bodo sodelovali predstavniki članic UL, Kariernega centra UL, Univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje, delodajalcev ter študenti Univerze v Ljubljani, ki bodo iz različnih perspektiv, praks in izkušenj obravnavali tematiko praktičnega usposabljanja.

Vabilo

Dnevni red in predstavitve:

8.30 – 8.50 Uvodni nagovor, prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl

Kako doseči sinergijo med poučevanjem, učenjem in zaposljivostjo, prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl

8.50 – 9.10 Mentorji pri praktičnem usposabljanju,  doc. dr. Monika Govekar Okoliš in dr. Renata Kranjčec, UL FF

9.10 – 10.00 Izvajanje praktičnega usposabljanja na članicah UL:

10.00 – 10.15 Podpora kariernih centrov pri izvajanju praks, Maja Dizdarevič in Iva Matjašič, Karierni center UL

10.15 – 10.30 Odmor

10.30 – 11.30 Vidik delodajalcev:

11.30 – 11.45 Praksa v tujini, Urška Ravnik, Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

11.45 – 12.00  Študentski vidik, študenti UL

12.00 – 12.30 Razprava in zaključek

Poročilo s posveta