Datum objave: 01.06.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v tekočih projektih Okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012

 

Agencija poziva raziskovalne organizacije, v katerih programske skupine izvajajo raziskovalne programe, da posredujejo podatke o sodelovanju programskih skupin v tekočih projektih Okvirnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: OP-EU) z namenom dodatnega sofinanciranja programskih skupin v letu 2012. Raziskovalne organizacije v letu 2012 lahko prav tako uveljavljajo tudi podpisane pogodbe za projekte OP-EU, ki so bile sklenjene po 18. 4. 2011 do vključno 31. 12. 2011 s tem, da se kot izhodiščna programska skupina upošteva skupina iz priloge 1 za leto 2012.

 

Agencija poziva raziskovalne organizacije, da vse obrazce (izpolnjene ali brez vpisanih podatkov, če člani programske skupine v letu 2012 niso vpeti v projekte OP-EU) originalno podpisane s strani vodje finančne službe, vodje programske skupine in odgovorne osebe raziskovalne organizacije izvajalke, žigosane in datirane, dostavijo z zahtevanimi dokazili najkasneje do 28. 6. 2012 na naslov:

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

 

Kot pravočasni se štejejo tudi obrazci, oddani priporočeno po pošti iz Slovenije do 28. 6. 2012 (poštni žig).

 

Obrazce je potrebno agenciji posredovati tudi po elektronski pošti na naslov: najkasneje do 28. 6. 2012. Obrazci (priponke) morajo biti obvezno v obliki Excel ter z enakimi imeni, kot so bili posredovani s strani agencije, pri čemer morajo biti v vsaki vrstici obrazca izpolnjene vse rubrike.

 

Več na spletni strani tukaj.