Letošnji ESPON odprti seminar nosi naslov: "Uporaba vedenja o evropskem prostoru za kohezijsko politiko EU in programiranje".

Datum objave: 14.06.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Dogodek, ki ga program organizira v povezavi s predsedovanjem Danske, se bo odvijal v Aalborgu, na Danskem, 13. in 14. junija 2012.

Dogodek se nanaša na proces političnega usklajevanja na področju prihodnjih strukturnih skladov in programov, kot so ti opredeljeni v Strateškem okviru skupnosti. Na kratko naj bi strukturni skladi prispevali k Strategiji 2020 prek ustvarjanja rasti in delovnih mest v Evropi. Politike in programi bodo k tem ciljem prispevali prek določenih prednostnih tem. Namen seminarja je pretehtati, kako se lahko vedenje o evropskem prostoru, kot ga prinašajo rezultati ESPON projektov, uporabi pri načrtovanju novih programov kohezijske politike EU.

Prijavite se lahko na tej povezavi . Program seminarja.