Datum objave: 14.06.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Letos bo letni dogodek programa MED potekal pod okriljem ciprskega predsedovanja Evropskemu svetu v drugem polletju leta 2012.

Na dogodku bodo predstavljeni rezultati ne le projektov programa MED, temveč tudi drugih programov, ki se izvajajo v območju Mediterana. Dogodek bo omogočal razmislek kako čim bolje izkoristiti sinergijske učinke različnih pristopov za reševanje prihodnjih izzivov ter kako skupaj prispevati k pametni, trajnostni in vključujoči rasti v območju Mediterana.

Dogodek bo potekal 24. in 25. oktobra 2012 na Cipru, pri čemer bo prvi dan namenjen pretežno političnim in strateškim temam, medtem ko bo drugi dan namenjen vsebinskim izmenjavam in mreženju na različnih območjih na Cipru.