Datum objave: 29.06.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zaslužni prof. dr. Primož Kuret prejemnik reda za zasluge za pomemben prispevek k razvoju slovenske muzikološke znanosti

Predsednik države Danilo Türk je z redom za zasluge za pomemben prispevek k razvoju slovenske muzikološke znanosti odlikoval zaslužnega profesorja na Akademiji za glasbo prof. dr. Primoža Kureta

Zaslužni prof. dr. Primož Kuret velja za vodilno osebnost slovenske muzikološke znanosti, od leta 1988 je pridobil naziv rednega profesorja za svetovno glasbeno zgodovino in zgodovino slovenske glasbe na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pri svojem delu se posveča tudi glasbenopedagoški stroki in usposabljanju učiteljev. Je avtor in prevajalec mnogih knjig in monografij, ki jih stroka izjemno ceni. Zaslužni prof. dr. Kuret je sodeloval tudi ob vsebinski prenovi glasbenega šolstva kot predsednik nacionalne komisije.

Iz utemeljitve: "Kuret je s svojim obsežnim znanstvenim in raziskovalnim opusom močno obogatil tudi slovensko glasbeno bibliografijo in tako prihodnjim rodovom glasboslovcev zagotovil pomembna študijska gradiva. Je avtor številnih raziskav, monografij in strnjenih pregledov o slovenski glasbeni preteklosti, njenih znamenitih osebnostih in ustanovah, pa tudi o njeni umeščenosti v svetovne glasbene tokove in dogodke. V svojih delih je ovrednotil pomen slovenske glasbene ustvarjalnosti v prizadevanjih Slovencev za lastno kulturno identiteto v preteklosti."

Utemeljitev tudi ni prezrla njegove uspešne organizacije letošnjih že 27. slovenskih glasbenih dni, ki so - kot še piše v utemeljitvi - postali "častitljiva in spoštovana glasbena institucija, katere spiritus agens je Primož Kuret s svojo neizmerno predanostjo glasbi, zlasti slovenski".

Foto: Jaka Adamič, (vir slike)

Zaslužnemu profesorju dr. Primožu Kuretu iskreno čestitamo!

Več informacij