V ponedeljek, 2.7.2012 so se na izrednem zasedanju sestali predstavniki športnih društev članic Športne zveze Univerze v Ljubljani in soglasno podprli predlog za včlanitev Nogometnega kluba Bravo v športno družino UL. NK Bravo je tako postal 21 članica Športne zveze Univerze v Ljubljani.

Datum objave: 03.07.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Tako je dve leti po prvi ideji in razgovoru med rektorjem Univerze v Ljubljani Stanetom Pejovnikom in predsednikom NK Bravo Darkom Klaričem je prišlo do realizacije ideje, da NK Bravo postane član Športne zveze Univerze Ljubljana.

»S to odločitvijo ni pridobil samo NK Bravo, temveč tudi Univerza v Ljubljani,«je bil prvi komentar rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Staneta Pejovnika, predsednik Športne zveze Univerze v Ljubljani in dekan Fakultete za šport Milan Žvan pa je pristavil: »Torej dvakrat bravo in bravo za oba!«

»Nikakor ne bomo hiteli, je pa res, da smo že kar nekaj časa razmišljali in iskali pravo identiteto našega kluba, » je povedal Darko Klarič in nadaljeval: »Če že v naši nogometni šoli ves čas izpostavljamo pomen šolanja in skrb za osebno rast naših mladih nogometašev, je povsem logično, da bomo tem ciljem sledili tudi v članski ekipi. Uspešni študenti so naša ciljna usmerjenost in nič ne bo narobe, če bodo pri tem tudi zelo dobri nogometaši. Prepričan sem, da Slovenija in Ljubljana  za to imata potencial in da je tudi dovolj študentov, ki so prav tak klub pogrešali. In ne nazadnje, tudi med mladimi nogometaši Brava bo vedno več takih, ki bodo želeli uspešno združiti nogomet in študij.«


Predstavniki društev članic so v okviru dnevnega reda obravnavali in sprejeli še poslovno poročilo zveze za leto 2011 in izvolili novega člana Izvršnega odbora zveze iz vrst študentov. Za novega člana je bil na predlog Študentskega sveta UL izvoljen študent podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti Vojko Vučkovič. Prav tako je na predlog Izvršnega odbora zveze Občni zbor ŠZUL sprejel dopolnitve temeljenega akta zveze.

Občni zbor je obravnaval problematiko izločitve interesne športne dejavnosti študentov iz Letnega programa športa na državni ravni v letu 2012. Predstavnki članic so ugotovili, da je Vlada RS iz Letnega programa športa na državni ravni za leto 2012 neupravičeno izvzela interesno športno dejavnost študentov kljub temu, da je interesna športna dejavnost študentov vsebina, ki se po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni financira. Občni zbor je izrazil oster protest zoper takšno enostransko ravnanje vlade, s katerim je že tako obubožano interesno športno dejavnost študentov potisnila na margino športnega dogajanja v Sloveniji. Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti. Športno gibalna dejavnost je tudi sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Ravnovesje duha in telesa je vrednota, ki omogoča ne samo učinkovitejše sodelovanje v izobraževalnih procesih, temveč tudi kakovostnejše življenje. Občni zbor je svoj poziv Vladi sklenil z zahtevo pristojnemu ministrstu, da zagotovi vsebinsko in finančno podporo programom interesne športne dejavnosti študentov v letu 2012 in v prihodnosti.

Vir: Športna zveza Univerze v Ljubljani, www.unisport.si