Datum objave: 14.03.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V tematski številki revije kritično pišejo o dilemah uresničevanja načel bolonjskega procesa domači in tuji avtorji:
  • Z.Medveš: Bolonjski proces  med univerzo in uradništvom.
  • P.Kellermann: Od Sorbone do Bologne in naprej.  O ideologiji trenutne evropske politike visokega šolstva.
  • T.Sander: Bolonjski proces in izobraževanje učiteljev v Nemčiji.
  • R.Kotnik: Konceptualne dileme implementacije načel bolonjskega procesa.
  • M.Kovač: Bolonjska reforma kot etnološki fenomen: primer UL.
  • N.Markelj: Neskladnosti v bolonjskem kurikularnem načrtovanju študijskih programov.
  • U.Sešek: Bolonjska prenova programov iz ptičje perspektive kurikularne teorije.