Datum objave: 19.09.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Plakat

Tecaj "Uvod v iskanje in iskalna orodja"
Na tecaju bomo predstavili zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišce do razlicnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne znacilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Opišemo tudi na možnosti krajšanja in maskiranja iskalnih terminov, prednosti uporabe naprednega iskanja in uporabe operatorjev pri tvorjenju poizvedb. Na kratko predstavimo tudi osnove iskanja po spletu. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj prakticnih vaj. Tecaj traja od 10. do 13. ure.
Tecaj bo v sredo, 3. oktobra 2012.

Tecaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi''
Na tecaju bomo najprej predstavili znacilnosti znanstvenih bibliografij, kazala znanstvenih revij in posebnosti zapisa za clanek v znanstvenih bibliografijah. Nadaljujemo z možnostmi iskanja gradiva na doloceno temo in uporabo tezavra. Predstavimo razlicne vire in poti dostopa do znanstvenih bibliografij. V drugem delu tecaja se bomo ukvarjali s citatnimi indeksi, njihovimi znacilnostmi in iskanjem citatov. Predstavimo tudi faktor vpliva in nekaj drugih virov, ki se ukvarjajo s citiranostjo. Tecaj sklenemo s prikazom možnih poti do gradiva: možnosti polnega besedila v elektronskih virih, tiskane publikacije, medknjižnicna izposoja. Na tecaju udeleženci opravijo tudi nekaj prakticnih vaj. Tecaj traja od 10. do 13. ure.
Tecaj bo v cetrtek, 11. oktobra 2012.

Tecaj "E-clanki in e-knjige"
Na tecaju bomo predstavili dostopne narocniške servise z elektronskimi casopisi, narocniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na prakticnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov: knjigotrške kataloge, kataloge knjižnic, nacionalne bibliografije, knjigarne na internetu ter servise elektronskih knjig. Na tecaju udeleženci opravijo tudi nekaj prakticnih vaj. Tecaj traja od 10. do 13. ure.
Tecaj bo v ponedeljek. 15. oktobra 2012

Tecaj ''Endnote Web''
Na tecaju se bomo seznanili s spletnim orodjem za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih navajamo (citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne racune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v razlicnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference bomo organizirali in urejali, pripravljali bomo bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanili se bomo s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bomo razlicne stile citiranja itn. Priporoceno je osnovno razumevanje anglešcine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku. Tecaj traja od 10. do 13. ure.
Tecaj bo v ponedeljek, 22. oktobra 2012.

Tecaj "Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani"
Na tecaju bomo predstavili portal Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja enotno vstopno tocko do informacijskih virov UL in njegovo uporabo. Portal vsebuje vec razlicnih funkcionalnih možnosti. Najpomembnejša novost je t. i. združevalni iskalnik, ki omogoca iskanje po vec informacijskih virih hkrati. Rezultate iskanj združi in prikaže v enotnem seznamu zadetkov. Povezovalnik do gradiva omogoca razlicne povezave, ki se tvorijo na podlagi bibliografskih podatkov. Novost je tudi enoten Katalog informacijskih virov UL, posebej pomemben pa je Katalog e-revij UL, ki omogoca celovit pregled nad dostopnimi naslovi znanstvenih revij v elektronski obliki. Na tecaju udeleženci opravijo  tudi nekaj prakticnih vaj. Tecaj traja od 10. do 13. ure.
Tecaj bo v torek, 23. oktobra 2012.

Tecaji bodo potekali v racunalniški ucilnici NUK (klet).

Prijave sprejemamo na elektronski naslov ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tecaje se prijavljate.

Udeleženci naj poznajo  delo z racunalnikom.