Datum objave: 13.03.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

BFUG Work programme - 2005-2007, Bologna secretariat, august 2006
http://www.dfes.gov.uk/bologna/index.cfm?fuseaction=docs.list

V programu BFUG so navedeni sestanki in posvetovanja namenjeni spremljanju uresničevanja bolonjske deklaracije. Na koncu so navedene prioritete za obdobje 2006-2007  in najpomembnejše teme  za nacionalna poročila in poročilo za srečanje ministrov maja 2007. To so:
 • implementacija (bolonjskih) stopenj študija, zagotavljanje kakovosti in priznavanje diplom in študijskih obdobij;
 • implementacija ENQA standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti (2005);
 • uvajanje zunanjega ocenjevanja (peer rewiew) agencij za kakovost;
 • izboljšanje sodelovanja predstavnikov študentov v mednarodnem sodelovanju in pri zagotavljanju kakovosti;
 • oblikovanje nacionalnih kvalifikacijskih okvirov, ki bodo skladni s skupnim okvirom kvalifikacij v Evropskem visokošolskem prostoru (z začetkom v 2007);
 • podeljevanje in priznavanje skupnih diplom, vključno z doktorati;
 • ratifikacija Lizbonske konvencije o priznavanju in polno upoštevanje njenih principov v nacionalni zakonodaji;
 • izdelati nacionalni program za izboljšanje priznavanja tujih kvalifikacij;
 • ustvariti priložnosti za fleksibilne učne poti, vključno s priznavanjem predhodnega (neformalnega) učenja;
 • odstraniti vse ovire za napredovanje/vpis med stopnjami študija;
 • omogočiti enako dostopno visoko izobraževanje za vse;
 • zagotoviti avtonomijo institucijam/univerzam, da bodo lahko implementirale reforme;
 • izboljšati sinergijo med visokim izobraževanjem in raziskovanjem;
 • doseči splošno povečanje števila doktorskih kandidatov z raziskovalno kariero;
 • krepitev sodelovanja s poslovnimi in družbenimi partnerji;
 • povečati zaposljivost diplomantov;
 • olajšati prenosljivost (študentskih) posojil in štipendij;
 • odstraniti ovire za mobilnost in dostopnost do programov mobilnosti, z polnim priznavanjem študijskih obdobij v tujini znotraj programov mobilnosti