10. in 11. januarja 2008 bo na UL potekala prva konferenca programa RISC UL, ki ga je Univerza ustanovila 1. oktobra 2007 kot nov transdisciplinarni raziskovalni program, ki preučuje izredne (redke) dogodke z velikim družbenimi posledicami (rare incidents, strong social concequences).

Datum objave: 07.01.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Skupino RISC sestavljajo znanstveniki iz različnih znanstvenih področij v okviru Univerze ali zunaj nje. Organizacijsko poleg domačega (prof. dr. I. Svetlik), program vodl tudi tuji koordinator (doc. dr. Karl H. Mueller, ki ima odlične mednarodne zveze na tem področju. Skupina RISC si prizadeva uveljaviti program kot evropski model nove vrste družboslovne znanosti za reševanje problematike povezane s katastrofalnimi dogodki, ki združuje znanje iz družboslovnih, fizikalnih, bioloških in tehničnih znanosti. Eden izmed ciljev programa RISC je doseči status institucionaliziranega znanstvenega področja.


Več informacij: