Datum objave: 14.03.2007

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Graje, pohvale in zapovedi. Nacionalni program visokega šolstva. J.Kontler Salamon, Šolski razgledi, 3.2.2007

Vlada naj bi kmalu obravnavala besedilo resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva, pa tudi osnutek skupnega visokošolskega in raziskovalnega zakona. Program naj bi uresničeval bolonjsko deklaracijo in lizbonsko strategijo.
Avtorji resolucije kot slabosti visokega šolstva naštevajo: vpisna razmerja  med področji, predolg študij, velik osip, preveč izrednih in zgrešena zasnova izrednega študija, neustrezni učni programi, pomanjkljivo študijsko gradivo, učbeniki, premalo prevedenih učbenikov, neustrezen način izbire učiteljev, premalo žensk na mestih profesorjev. Dobre plati pa so: veliko študentov, socialne ugodnosti zanje, znanje tujega jezika, pripravljenost za mednarodno sodelovanje, pripravljenost naših strokovnjakov v tujini da se vrnejo, pripravljenost regij za organizacijo študija.

Rešitve nakazuje resolucija z odpiranjem novih univerz (skupaj 7-10), med njimi majhno, odlično naravoslovno-tehnološka univerza, ki bi jo ustvarili mlajši raziskovalci s 4 največjih inštitutov in zi tujine, priliv zasebnega kapitala itd. Komentatorka meni, da bomo po sprejemu resolucije vsaj "bolje vedeli, zakaj se v visokem šolstvu dogaja to, kar se dogaja".

Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007-2010« (predlog, januar 2007)