Datum objave: 06.11.2012

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Društvo za Združene narode za Slovenijo je 24. oktobra s proslavo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani obeležilo dan Združenih narodov (ZN). Slavnostni govornik je bil prof. dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Na proslavi so bile podeljene nagrade avtorjem nagrajenih del na razpisu ob dnevu ZN.

Proslava se je pričela z uvodnim pozdravom predsednika društva prof. dr. Bojka Bučarja, ki je opozoril na niz dogodkov, ki jih društvo organizira ob dnevu ZN; prvi dogodek je bilo odprtje razstave »Šola – ključ za razvoj«. Predsednik društva se je zaradi lapsusa v vabilu na proslavo javno opravičil predsedniku države dr. Danilu Türku, ki je bil prvi predstavnik Slovenije pri ZN, pa tudi slavnostnemu govorniku prof. dr. Petriču.
 
Po nagovoru predsednika je bila predvajana video poslanica generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona ob dnevu ZN, ki je v poslanici izpostavil pomen idealov Ustanovne listine ZN in načrtovanje nadaljnjih razvojnih korakov po letu 2015 ter vzpostavljanje trajnega miru.
 
Slavnostni govornik prof. dr. Ernest Petrič je v svojem govoru govoril o vlogi Slovenije v ZN. Komentiral je pot, ki jo je Slovenija prehodila od osamosvojitve, in prizadevanja ter udejstvovanja države v ZN, izpostavil pa je tudi prihodnje izzive države glede delovanja v ZN.
 
V nadaljevanju je sledila osrednja točka proslave, podelitev nagrad avtorjem najboljših diplomskih in magistrskih del na razpisu ob dnevu ZN.
 
Nagrajenci Društva za ZN za Slovenijo v letu 2012 so:

 • Abram, Edi: Vloga Mednarodnega odbora Rdečega križa pri zagotavljanju zaščite in pomoči žrtvam izraelsko-palestinskega spora (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin);
 • Amarin, Laila: Gradnja judovskih naselbin na okupiranem palestinskem ozemlju z vidika mednarodnega prava (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin);
 • Cerar, Janez: Transdisciplinary sustainable development/Transdisciplinarni trajnostni razvoj (magistrsko delo, EF UL, mentor: prof. dr. Bogomir Kovač);
 • Fortuna, Karmen: Univerzalna jurisdikcija in mednarodno pravo (diplomsko delo, PF UL, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk);
 • Jesenko, Luka: Sistem potrjevanja procesa Kimberley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti (diplomsko delo, PF UL, mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin);
 • Orlač, Sonja: U-topos tujčeve razlike (diplomsko delo, FF UL, mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat) – ustrezno (področju in ravni abstrakcije) umešča sistem Združenih narodov v problematiko;
 • Pregelj, Katja: Vprašanje morebitnih kršitev mednarodnega prava v imenu vojne proti terorizmu (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: prof. dr. Ernest Petrič);
 • Radošević, Sonja: Uporaba oborožene sile v boju zoper terorizem na primeru uboja Osame bin Ladna s strani Združenih držav Amerike (diplomsko delo, PF UL, mentorica: prof. dr. Mirjam Škrk);
 • Smrekar, Robert: Razmerje prava OZN in prava EU skozi prizmo varovanja človekovih pravic (magistrsko delo, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, mentor: doc. dr. Matej Avbelj)
 • Soršak, Anja: UNESCO-va konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine na primeru metliškega obredja (magistrsko delo, FDV UL, mentor: red. prof. dr. Bogomil Ferfila).
   
  Proslavo so popestrili Urška Centa, Mitja Obed in Mihaela Wabra – Kucler, ki so predstavili ples flamenka. Proslava se je zaključila s sprejemom in pogostitvijo.
   
  Nagrajena dela so objavljena tukaj. Čestitke vsem nagrajencem!

Vir: http://www.unaslovenia.org/node/2011