Datum objave: 18.01.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Posvet, Vloga kariernih centrov v visokem šolstvu za uspešen vstop diplomantov na trg dela, ki je potekal na Univerzi v Ljubljani 16.1.2013, je bil namenjen predstavitvi dosedanjih dejavnosti in načrtov za nadaljnji razvoj služb za pomoč študentom in diplomantom pri oblikovanju karierne orientacije na slovenskih univerzah. Udeležba na posvetu je jasno pokazala, da so dejavnosti kariernih centrov slovenskih univerz med njihovo poglavitno ciljno publiko – študenti in diplomanti - zelo uveljavljene, njihovega pomena pa se dobro zaveda tudi širša, tako politična kot strokovna javnost.  Udeležba ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport to nedvomno dokazuje; še pomembnejša pa so njegova zagotovila, da bo Ministrstvo in njegove službe storili vse, kar je potrebno, da se bo projekt delovanja kariernih centrov na slovenskih univerzah nadaljeval tudi po izteku sedanjega projekta  – maj 2013. Zagotovilom ministra, dr. Žiga Turka, je dodatno težo dodala tudi dr. Meta Dobnikar, vodja Sektorja za visoko šolstvo na MIZKŠ, ki glede na opravljeno delo predvideva, da bo razpis za nadaljevanje dejavnosti objavljen  v prvi polovici tega leta.
Vsi sodelujoči na posvetu – tako strokovni delavci kariernih centrov slovenskih univerz, predstavniki univerz in študentov, kot tudi zunanji sodelavci, npr.,  delodajalci in referenčni karierni centri v tujini, se strinjajo in ugotavljajo, da so dejavnosti kariernih centrov  slovenskih univerz nepogrešljivi del življenja in razvoja sodobne univerze in bistveni za oblikovanje osebne profesionalne kariere vsakega  njenega študenta in študentke. Kariernim centrom na slovenskih univerzah je vsekakor potrebno omogočiti nadaljnje delovanje in jim omogočiti razvoj novih pristopov in dejavnosti, s katerimi se aktivno vključujejo v aktualne potrebe njihovih uporabnikov.

 

V Ljubljani, 16.1.2013


Foto: Željko Stevanić, IFP d.o.o., družba za razvoj fotografije

Polna izjava je na voljo na tem naslovu.