Datum objave: 14.02.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport doktorske študente Ekonomske fakultete UL meče na cesto sredi študijskega leta

Izjava za javnost, Ljubljana, 13. februar 2013

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) je v letu 2011, po dolgoletnih prošnjah Univerze v Ljubljani, Ekonomski fakulteti, za namene izvajanja rednega bolonjskega doktorskega študija, dodelilo 360m2 zapuščenih in neurejenih prostorov na Dunajski cesti 104, v stavbi Mednarodnega centra za promocijo podjetij (ICPE). Na podlagi obljube MIZKŠ, da bodo po prenovi stavbe Univerzi v Ljubljani v prihodnjem letu dodeljeni drugi, boljši prostori, je Ekonomska fakulteta UL te prostore v letu 2011 prenovila in v njih pričela izvajanje rednega bolonjskega doktorskega programa.

Po nastopu nove vlade, je v mesecu novembru 2012, sredi študijskega leta, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta prejela poziv MIZKŠ za izselitev prostorov z obrazložitvijo: »Ministrstvo je ugotovilo, da nujno potrebuje za svoje resorno področje poslovne prostore, med drugimi tudi tiste, ki vam jih je oddalo po pogodbi št. 321-11-00528 z dne 16.12.2011.«

Ekonomska fakulteta se je z ministrstvom skušala dogovoriti za simbolično in realno mesečno najemimo.  MIZKŠje strošek najemnine za omenjene prostore ocenilo na nesprejemljivih, oderuških 10 EUR za m2 s pojasnilom: » …dejavnost, ki jo izvajate ni sofinancirana, zato jo zaračunavate, kar pomeni, da jo, praktično gledano, tržite. EF je članica samostojne in avtonomne pravne osebe, Univerze v Ljubljani,  ki tako od proračuna kot iz lastne dejavnosti članic pridobiva znatna sredstva, ki jih lahko nameni tudi za najemnine.«. Obrazložitev in interpretacija ministrstva, da redni doktorski študij obravnava kot tržno dejavnost, je absolutno nedopustna.

Dejstvo je, da je redni bolonjski doktorski študij del Nacionalnega programa visokega šolstva, ki se zaključi z javno veljavno listino, in je preko posebne sheme sofinanciran prav s strani ministrstva, zato je obravnavanje doktorskega študija kot tržne dejavnosti nesmiselno.. Še celo več, znesek šolnine je zaradi sofinanciranja s strani MIZKŠ navzgor omejen, zato ni možno, da bi dodatne – oderuške stroške najemnine pokrili s povečanjem šolnine. Edino logično bi bilo, da bi ministrstvo, ki je dolžno skrbeti za kakovost visokega šolstva, zapuščene prostore v svoji lasti dalo na uporabo javnim visokošolskim zavodom.

Ministrstvo pa je 31. januarja 2013 odredilo, da mora Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v roku 14 dni izprazniti prostore na Dunajski cesti.  Po vsem navedenem ni druge razlage, kot da sedanje ministrstvo javnemu šolstvu ni v podporo ampak mu s svojimi dejanji škodi.