Datum objave: 05.04.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Vlada RS je na svoji redni seji 4.4.2013 imenovala člane (predstavnike vlade) v Upravni odbor Univerze v Ljubljani.

Novi člani so:

1. COLARIČ Jože
2. mag. HRIBAR MILIČ Samo
3. mag. KRAJCAR Urban

Poleg imenovanja novih članov je vlada dala tudi soglasje k imenovanju Franja Bobinca kot predstavnika delodajalcev.

V ponedeljek, 18.2.2013, so bile na Univerzi v Ljubljani volitve predstavnikov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, drugih delavcev  ter predstavnikov delodajalcev v Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
 
Izvoljeni so bili:
 
a) izmed visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in   
    visokošolskih sodelavcev:
 
4.Prof. dr.  DRNOVŠEK Janko        
5. Prof. dr. HRIBAR Janez
6. Prof. dr. PIRNAT Rajko   
   
     b) izmed drugih delavcev:
         
7. Mag. HRIBAR GOLOB Bernarda 
 
     c) izmed predstavnikov delodajalcev:
    
8.  BOBINAC Franjo
 
 
Celotno volilno poročilo volitev si lahko preberete na: http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8057
 
Predstavnik študentov v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani je

9. ROGIČ SKALAR Gašper, študent Fakultete za arhitekturo.
 
S tem ima UO Univerze v Ljubljani izvoljene in imenovane vse člane. Staremu UO poteče mandat 9. aprila letos. Ustanovna seja novega UO bo v aprilu.