Datum objave: 13.04.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

www.svobodnauniverza.si

Zaradni onemogočenega normalnega delovanja slovenskih javnih univerz in realne grožnje njihovemu obstoju smo študentje in profesorji številnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljanji pripravili širšo protestno akcijo. Z njo želimo opozoriti na politiko unčevanja javnih univerz, ki so postisnjene v nevzdržno situacijo, ko lahko preživijo le še ob uvedbi šolnin, odpuščanju predavateljev in še dodatnem poslabšanju že tako skrajno težkega položaja prekernih delavcev na univerzah. O tem želimo obvestiti širšo javnost in jo pozvati k podpori javnemu univerzitetnemu in raziskovalnemu sektorju.

V ta namen smo pripravili teden Svobodne univerze (15.4.-20.4.2013), v katerem bomo deloma ali v celoti ustavili občajen študijski proces, namesto tega pa bomo z delavnicami, okroglimi mizami, javnimi tribunami, umetniškimi akcijami in najrazličnejšimi drugimi oblikami odprli prostor za diskusijo in skupaj reflektirali sedanje nadvse problematične razmere, z nekaterimi akcijami pa bomo vstopili tudi v javne prostore in tako demonstrirali proti uničevanju javnih univerz.

Teden Svobodne univerze je s sklepom podprl senat UL, soglasno jo je podprl tudi Študentski svet UL. Hkrati si prizadevamo za angažiranje in povezovanje protestnih skupin po posameznih fakultetah vseh slovenskih javnih univerz. Vabimo vas, da se nam v prizadevanju, da univerzam zagotovimo prihodnost, kot si jo zaslužijo, pridružite.

Večina dogodkov bo potekala na FF in FDV, natančen razpored pa je na voljo tu.