Datum objave: 23.04.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Konstitutivna seja novo izvoljenega Upravnega odbora UL, predsednik je prof. dr. Janez Hribar

V ponedeljek, 22. 4. 2013, je bila konstitutivna seja novo izvoljenega Upravnega odbora UL.

Za novega predsednika so člani izglasovali prof. dr. Janeza Hribarja, podpredsednik pa je mag. Urban Krajcar, v.d. generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo in znanost.

Vlada je na svoji redni seji 4.4.2013 imenovala sledeče člane v Upravni odbor UL:

1. COLARIČ Jože
2. mag. HRIBAR MILIČ Samo
3. mag. KRAJCAR Urban


Poleg imenovanja novih članov je vlada dala tudi soglasje k imenovanju Franja Bobinca kot predstavnika delodajalcev.

Na volitvah 18.2. 2013 na Univerzi v Ljubljani so bili izvoljeni:

a) izmed visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev:

4.Prof. dr.  DRNOVŠEK Janko       
5. Prof. dr. HRIBAR Janez
6. Prof. dr. PIRNAT Rajko   
   
b) izmed drugih delavcev:
         
7. Mag. HRIBAR GOLOB Bernarda 
 
c) izmed predstavnikov delodajalcev:
    
8.  BOBINAC Franjo

 
 
Celotno volilno poročilo volitev si lahko preberete na: http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8057
 
Predstavnik študentov v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani je

9. ROGIČ SKALAR Gašper, študent Fakultete za arhitekturo.

 

Foto: Željko Stevanić, IFP d.o.o.