Datum objave: 08.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

VISOKOŠOLSKE UČITELJE UNIVERZE V LJUBLJANI VABIMO NA BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE:


RETORIKA ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE


IZVAJALEC: doc. dr. Hotimir Tivadar, slovenist in fonetik

TERMIN IN KRAJ DELAVNICE: 17. in  18. maj  2013 (v dopoldanskih urah) na Filozofski fakulteti v Ljubljani

VSEBINA: priprava na kakovostno komunikacijo s študenti, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče;  predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo. Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je AKTIVNO SODELOVANJE, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana.

Cilji:

  •  izboljšanje (knjižnega iz)govora udeležencev, saj je kakovosten govor nujen  za boljše poučevanje
  •  zavedanje različnih govornih položajev
  •  zavedanje lastnega govora in morebitnih motečih lastnosti le-tega
  •  kakovostnejše izražanje in komunikacija tako v pisnem kot govorjenem jezikovnem kodu

Stroške izobraževanja krije projekt »Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL)«.

Prijava preko Sharepointa ni več mogoča zaradi zapolnitve! (Prijavite se lahko do 16. maja 2013 preko spodnje povezave:Prijava na izobraževanje)

Na posamezno izobraževanje bo sprejetih prvih 15 prijavljenih oseb. Po prijavi boste po e-pošti prejeli obvestilo o uspešnosti prijave in ostalih praktičnih informacijah o izvedbi.

Za morebitna ostala vprašanja smo vam na voljo preko elektronskega naslova ali telefonske številke: 01 241 10 46. 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva“.