Datum objave: 09.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

»Posvet o priznavanju tujega izobraževanja zaradi nadaljevanja izobraževanja v visokošolskih študijskih programih UL«

v  torek, 7. maja 2013, ob 9.00, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Posvet je bil namenjen predvsem rednemu letnemu srečanju pooblaščenih oseb za postopke priznavanja na Univerzi. Na posvet so bili vabljeni tudi prodekani članic UL  za študijske zadeve, Bolonjski eksperti in predstavniki MIZŠ (ENIC-NARIC centra) in NAKVIS-a, da bi skupaj s pooblaščenimi osebami za vodenje postopkov priznavanja na članicah UL pregledali orodja transparetnosti, ki so na voljo v visokem šolstvu in ocenili njihovo vlogo  pri pridobivanju relevantnih in preverjenih informacij, potrebnih v postopkih priznavanja tujega izobraževanja (program posveta).

Udeleženci so se seznanili z najnovejšimi projekti EU in BFUG v okviru ustvarjanja Evropskega visokošolskega prostora na področju avtomatskega priznavanja tujih kvalifikacij ter o bodočem projektu, v katerem bo aktivno sodelovala Slovenija.

Del posveta je bil namenjen povsem praktičnim napotkom pooblaščenim osebam pri pripravi mnenj o enakovrednosti tujih strokovnih in znanstvenih naslovov s slovenskimi, saj je bila možnost za pridobitev te enakovrednosti po Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, podaljšana do 1.6.2014.

Udeleženci so se strinjali, da je trdnejše sodelovanje rektorata UL in pooblaščenih oseb na članic pomembno in koristno za korektno in pravočasno vodenje individualnih postopkov priznavanja tujega izobraževanja za namen vključitve v študijske programe UL.