Datum objave: 15.05.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: EC/Europe for Citizens

Naziv: The Europe for citizens Programme guide 2013

Program daje prednost nekaterim temam, ki so pomembne zlasti za razvoj aktivnega evropskega državljanstva.Program se izvaja prek štirih akcij:

- akcija 1: Aktivno evropsko državljanstvo (srečanja državljanov na podlagi pobratenja mest, mreže pobratenih mest, projekti državljanov, podporni ukrepi),

-akcija 2: Aktivna civilna družba v Evropi (podpora projektom, za katere dajo pobudo organizacije civilne družbe, in strukturna podpora za možganske truste in organizacije civilne družbe),

-akcija 3: Skupaj za Evropo (odmevni dogodki, študije ter orodja za informiranje in razširjanje informacij),

-akcija 4: Aktivno evropsko spominjanje.

Za akcijo 3 nepovratna sredstva niso na voljo, zato se vodnik zanjo ne uporablja

 The programme "Europe for Citizens", which applies for the whole duration of the Programme 2007 - 2013, intends to guide all interested persons through the different aspects of the programme. It has the status of a call for proposals. Dokument je objavljen na naslednji povezavi. V dokumentu je tudi preglednica, kjer so navedeni ukrepi  po posameznih ciljnih tipih prijaviteljev. Zbiren seznam vseh ukrepov, z roki oddaje in nadaljnimi informacijami je na naslednji povezavi.

Sicer smo novico o razpisu nekaterih ukrepov že posredovali v februarju in marcu.