Datum objave: 03.06.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Datum objave 3.6.2013

Zadnji rok za prijavo: 24.6.2013

Javni razpis za kandidate z mlade raziskovalce v letu 2013

English version

Kratki opisi programov usposabljanja mladih raziskovalcev (če ni objavljenega PDF opisa, pomeni, da ga fakulteta še ni pripravila).

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Matjaž Krajnc
Jurij Svete
Vojeslav Vlachy
Anton Meden
 

Teološka fakulteta
Janez Juhant
Irena Avsenik Nabergoj

Medicinska fakulteta
Tatjana Avšič-Županc
Robert Zorec
Radovan Komel
Maja Pohar Perme

Biotehniška fakulteta
Miha Humar
Irena Rogelj
Damjana Drobne
Branka Javornik
Franci Štampar
Robert Veberič
Nina Gunde- Cimerman
Peter Raspor

Filozofska fakulteta
Maja Žumer
Božidar Jezernik
Josip-Rastko Močnik
Maja Milčinski

Fakulteta za družbene vede
Anuška Ferligoj

Ekonomska fakulteta
Peter Trkman
Janez Prašnikar
Irena Vida
Jože Damijan
Tanja Mihalič

Fakulteta za strojništvo
Iztok Žun
Andrej Kitanovski
Brane Širok
Tomaž Katrašnik
Igor Emri
Janez Kopač
Janez Grum
Jože Duhovnik
Miha Boltežar
Mitjan Kalin

Fakulteta za farmacijo
Janko Kos
Julijana Kristl
Mitja Kos
Stanislav Gobec

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Matjaž Dolšek
Miran Saje

Fakulteta za elektrotehniko
Marko Topič
Janez Krč
Aleš Iglič
Vladimir B. Bregar
Damijan Miklavčič
Franjo Pernuš
Marko Munih
Andrej Kos
Janez Trontelj
Igor Škrjanc
Boštjan Likar

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ivan Bratko
Janez Demšar
Marko Bajec

Fakulteta za matematiko in fiziko
Andreja Gomboc
Slobodan Žumer
Tomaž Prosen

Pedagoška fakulteta
Mojca Čepič