Datum objave: 12.06.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je 11.6.2013 promoviral 9001 doktorja znanosti. Okroglo številko 9000 je imela doktorandka Romana Rošic s Fakultete za farmacijo. Na Univerzi v Ljubljani, ki je bila ustanovljena leta 1919, je prvi doktorat znanosti  pridobila Ana Mayer Kansky in sicer s področja kemije.  Tako je Univerza v Ljubljani v 94 letih obstoja podelila že več kot 9000 doktoratov. Ponosna je na vse svoje doktorje znanosti in jim želi še veliko raziskovalnega duha in znanstvenih izzivov ter se veseli njihovih bodočih uspehov. Vsaka promocija doktorjev znanosti je dokaz o uspehu, je dogodek, na katerega so ponosni vsi, doktorandi, njihove družine in še posebej njihova alma mater Univerza v Ljubljani. Več informacij lahko dobite pri ge. Tanji Pibernik, vodji kabineta rektorja Univerze v Ljubljani (mail: ; telefon: 01/ 2418 – 602).

PROMOCIJA DOKTORIC ZNANOSTI IN DOKTORJEV ZNANOSTI

11. junij 2013 ob 12. 30 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

PROMOTOR: rektor prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani  prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik je danes promoviral naslednje doktorice in doktorje znanosti:

1. Kristijan Cafuta
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Vsote hermitskih kvadratov nekomutativnih polinomov
mentor: prof. dr. Igor Klep
somentor: prof. dr. Janez Povh

2. Blaž Jelenc
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Serrova vlaknenja v Morita kategoriji topoloških grupoidov
mentor: prof. dr. Janez Mrčun

3. Gašper Kokot
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Merjenje sil v bioloških in biomimetičnih sistemih z magneto-optično pinceto
mentor: doc. dr. Andrej Vilfan

4. Uroš Kuzman
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Mnogoterosti J-holomorfnih diskov
mentor: akad. prof. dr. Franc Forstnerič
somentorica: prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek

5. Anže Lošdorfer Božič
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Interakcije & geometrija samosestave virusom podobnih delcev
mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik

6. Janez Šter
s Fakultete za matematiko in fiziko
naslov dr. disertacije: Čisti kolobarji in kolobarji z lastnostjo izmenljivosti
mentor: prof. dr. Matjaž Omladič

7. Zoran Ham
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Raziskave in priprava novih trdnih oblik zdravilnih učinkovin
mentor: prof. dr. Uroš Urleb

8. Martina Hrast
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje in sinteza inhibitorjev ligaz Mur in D-alanil-D-alanin ligaze
mentor: prof. dr. Stanislav Gobec

9. Uroš Klančar
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Razvoj fiziološko relevantnih metod preskusa raztapljanja hidrofilnih ogrodnih tablet z uporabo farmakopejskih naprav ter njihovih modifikacij
mentorica: prof. dr. Saša Baumgartner
somentor: viš. razv. sod. dr. Igor Legen

10. Anja Pišlar
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Uravnavanje nevrotrofične aktivnosti y-enolaze s proteolitičnimi encimi in pomen pri nevrodegenerativnih boleznih
mentor: prof. dr. Janko Kos
somentorica: doc. dr. Nataša Obermajer

11. Romana Rošic
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, izdelava in vrednotenje biokompatibilnih nanovlaken z metodo elektrostatskega sukanja
mentorica: prof. dr. Julijana Kristl
somentorica: prof. dr. Saša Baumgartner

12. Uroš Trstenjak
s Fakultete za farmacijo
naslov dr. disertacije: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih inhibitorjev faktorja Xa in antagonistov GPIIb/IIIa kot potencialnih dualnih antitrombotičnih učinkovin
mentor: prof. dr. Danijel Kikelj
somentor: doc. dr. Janez Ilaš