Datum objave: 14.06.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

SIMPOZIJ V ČAST 1150. OBLETNICE SLOVANSKE PISMENOSTI IN PRIHODA SV. CIRILA IN METODA NA MORAVSKO
17. junij 2013
Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani

PROGRAM

9.00–10.00
• Pozdravni nagovori

10.00–10.20
 Ľubo Matejko (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave):
»OB AVTORE TAKNAZYVAEMOGO MEFODIEVA KANONA SVIATOMU DIMITRIJU SOLUNSKOMU«
(»O AVTORJU TAKOIMENOVANEGA METODIJEVEGA KANONA SVETEMU DEMETRIJU SOLUNSKEMU«)

10.20–10.40
• Jan Malura (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě):
»SVATÍ CYRIL A METODĚJ V BAROKNÍ LITERATUŘE A KULTUŘE ČESKÝCH ZEMÍ«
(»SV. CIRIL IN METOD V BAROČNI LITERATURI IN KULTURI ČEŠKIH DEŽEL«)

10.40–11.00
• Liliana Simeonova (Institute of Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences):
»CONSTANTINOPLE, ROME AND THE EMANCIPATION OF THE SLAVONIC LITURGY IN THE 860S THROUGH THE 880S«
(»KONSTANTINOPEL, RIM IN OSAMOSVOJITEV SLOVANSKEGA BOGOSLUŽJA OD ŠESTDESETIH DO OSEMDESETIH LET 9. STOLETJA«)

Diskusija

11.10–11.30
• Nadežda Starikova (?????????? ??????? ??????????? ????????? ??????????? ? ???-????????? ??????, ???????? ?????????????? ???):
»????? ?????????? ?????????????? ????? ? ?????????? ???????-????????????? ??????????? ????????. ??????? ????????? ?????????????? ???«
(»PRISPEVEK RUSKE SLAVISTIKE K OHRANITVI CIRIL-METODOVE KULTURNE DEDIŠČINE. PROJEKTI INSTITUTA ZA SLAVISTIKO RUSKE AKADEMIJE ZNANOSTI«)

11.30–11.50
• Dimitrije Kalezić (Bogoslovski fakultet u Beogradu):
»PO ČEMU JE SV. KIRIL SLOVENSKI FILOZOF?«
(»ZAKAJ NAJ BI BIL SV. CIRIL SLOVANSKI FILOZOF?«)

11.50–12.10
• Peter Štih (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»POT V KONFLIKT. CERKVENO-POLITIČNO OZADJE SPORA MED SALZBURGOM IN METODOM V PANONIJI«

Diskusija

12.30–14.00
• Kosilo

14.00–14.20
 Nataša Golob (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»ROKOPISNI SPOMINI O SV. CIRILU IN METODU V PETIH STOLETJIH PO NJUNEM DELOVANJU«

14.20–14.40
• Bogomil Komelj (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani): 
»SV. CIRIL IN METOD V SLOVENSKI LIKOVNI USTVARJALNOSTI«

Diskusija

14.50–15.05
• Ciril Sorč (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani): 
»PRADEDNE ČASTI« – CIRILOVA TEOLOŠKA ANTROPOLOGIJA KOT MISIJONSKO NAČELO IN PRISPEVEK K OBLIKOVANJU NOVE EVROPE«

15.05–15.20
• Bogdan Dolenc (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani):
»NADŠKOF DR. FRANC PERKO – PREUČEVALEC SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA«

15.20–15.35
• Primož Krečič (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani):
»ZAPUŠČINA SVETEGA CIRILA IN METODA IN POSLANSTVO SLOVANSKIH NARODOV«

Diskusija

Odmor

16.00–16.15
• Marija Stanonik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU):
»VPRAŠANJE ŽANRSKE DIFERENCIACIJE OB FOLKLORNI MOTIVIKI SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA«

16.15–16.30
• Vanda Babič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
»KOPITARJEV PREPIS SUPRASELJSKEGA ZBORNIKA«

16.30–16.45
• Matej Šekli (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»GENETOLINGVISTIČNO RAZMERJE MED JEZIKOM BRIŽINSKIH SPOMENIKOV IN STARO CERKVENO SLOVANŠČINO«

16.45–17.00
• Tone Smolej (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani):
»TEMA CIRILA IN METODA V SLOVENSKI PROZI«

Diskusija

19.00
• Koncert zbora Ingenium Ensemble, Uršulinska cerkev v Ljubljani