Datum objave: 13.06.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost

Naziv:  PROGRESS: Support to civil society and other stakeholders aiming at promoting between women and men

 Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

Več informacij: Domača stran razpisa
Rok prijave: 14.08.2013
Trajanje projekta: Do 24 mesecev.
Opis: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa Progress objavil javni razpis, namenjen podpori organizacijam civilne družbe in drugim deležnikom pri spodbujanju enakosti med spoloma, predvsem pri implementaciji ciljev, definiranih v Načrtu za enakost med ženskami in moškimi 2010–2015 ter Evropskem paktu za enakost med spoloma 2011-2020. Prioritetni področji razpisa sta: enako plačilo za enakovredno delo; uravnotežanje zastopanosti spolov v gospodarskem odločanju.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe, kot so nevladne organizacije, socialni partnerji, visokošolske institucije, raziskovalni centri iz držav upravičenk v okviru programa Progress, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Vrednost razpisa: 3 618 122 EUR
Zneski in deleži financiranja: Komisija bo podprla od 10 do 15 projektov. Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 250 000 EUR, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.