Datum objave: 13.06.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

 INSTITUCIJA/PROGRAM: EuropeAID / IPA

Naziv:  Supporting COntribution of CSOs Active in the Field of Volunteering to Strengthening of  Economic and Social Cohesion - Croatia

Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

   
Več informacij: Domača stran razpisa
Rok prijave: 12.07.2013
Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev.
Opis: V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je objavljen javni razpis, namenjen: - krepitvi zmogljivosti organizacij civilne družbe za učinkovitejše delovanje na področju razvoja kakovostnih in trajnostnih prostovoljskih programov; - ozaveščanju javnosti o koristih in pomembnosti prostovoljstva za socialni in ekonomski razvoj. Aktivnosti se izvajajo na Hrvaškem.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe ter mreže organizacij civilne družbe iz držav članic EU, držav EEA, Hrvaške, Makedonije, Turčije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Kosova ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta IPA, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Vrednost razpisa: 1.000.000 €
Zneski in deleži financiranja: Od 50.000 do 120.000 € do 85 % upravičenih stroškov.