Datum objave: 13.06.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM:  EuropeAID / IPA Civil Society Facility Media Freedom and Accountability

Naziv:  Programme – Support to regional media networks and promotion of investigative journalism

 Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

Več informacij: Domača stran razpisa
Rok prijave: 02.09.2013
Trajanje projekta: Od 36 do 48 mesecev.
Opis: Objavljen je javni razpis, katerega glavni cilj je zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev ter podpora kritičnemu in neodvisnemu novinarstvu v državah Zahodnega Balkana in v Turčiji. Razpis je namenjen: - razvoju sodelovanja ter vzpostavljanju partnerstev med novinarji, medijskimi združenji in organizacijami civilne družbe ter spodbujanju učinkovitega dialoga z vladnimi organi; - razvoju strokovnih standardov in etičnih kodeksov v novinarstvu.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo medijske organizacije ter reprezentativne mreže organizacij civilne družbe, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, imajo sedež v eni od držav članic EU ali držav upravičenk v okviru instrumenta IPA ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Vrednost razpisa: 1,500,000 EUR
Zneski in deleži financiranja: Sklop 1 – od 290,000 do 330,000 €, sklop 2 – od 300,000 do 600,000 €, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.