Datum objave: 21.06.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

 INSTITUCIJA/PROGRAM: EuropeAID / IPA

Naziv:  Improving labour market access of persons with disabilities – Croatia

Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS,www.razpisi.info«

Več informacij: Domača stran razpisa
Rok prijave: 16.09.2013
Trajanje projekta: Od 12 do 16 mesecev.
Opis: V okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) je objavljen javni razpis, namenjen izboljšanju zaposlitvenih možnosti oseb s posebnimi potrebami ter njihovi čimprejšnji integraciji na trg dela. Območje upravičenosti: Hrvaška.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organi javnega sektorja, lokalne oblasti, zasebne institucije in podjetja, regionalne in lokalne razvojne agencije ter združenja iz držav članic EU, držav EEA, Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Srbije, Turčije, Kosova in držav upravičenk v okviru instrumenta ENPI. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.
Vrednost razpisa: 1,440,588 € (sklop 1 (razvoj in izvedba treningov) - 800,000 EUR, sklop 2 (kampanje ozaveščanja) - 240,588 EUR, sklop 3 (delavnice socialnega vključevanja) - 400,000 EUR)