Datum objave: 04.07.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

na komunikacijo in način dela v timih na univerzi

Delavnica je namenjena razvijanju kompetenc zaposlenih, za izboljšanje organizacijske klime, boljše delovanje v timih, odločanje in vodenje ter uvajanje sprememb. Z izvajanjem delavnic za razvijanje kompetenc zaposlenih nameravamo razvijati kulturo kakovosti na UL.

V juliju bomo izvedli dve delavnici, in sicer:

 • 10. 7. 2013 med 9h in 16.30 uro za do 25 udeležencev
 • 11. 7. 2013 med 9h in 16.30 uro za do 25 udeležencev

na Pravni fakulteti UL (Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana) v seminarju 3 (S3).

Na delavnici bomo z diskusijami in izkustvenimi vajami naslovili naslednje teme:

 • kaj je organizacijska kultura, od kod izvira in kje so vzvodi za njeno spreminjanje,
 • organizacijska kultura kot pogoj za uspešnost ustanove,
 • ključnih trinajst dimenzij organizacijske kulture,
 • analiza trinajstih dimenzij moderne organizacijske kulture v primerjavi s tradicionalno,
 • analiza stanja na trinajstih dimenzijah organizacijske kulture na UL – praktično delo udeležencev
 • Ključni dejavniki organizacijske kulture, ki najbolj vplivajo na medosebne odnose in notranjo komunikacijo,
 • ali organizacijska kultura lahko odgovori na vprašanje motivacije zaposlenih,
 • kako s pomočjo organizacijske kulture oblikovati ciljno usmerjena in inovativna okolja,
 • motivacija zaposlenih in pripadnost ustanovi – v čem je skrivnost,
 • kako lahko vodja oblikuje ali sooblikuje organizacijsko kulturo svojega tima/oddelka in s tem vpliva na kulturo na članici in UL.

Delavnica je namenjena zaposlenim UL, med drugim:

 • Koordinatorjem projekta KUL,
 • Tajnikom, prodekanom in dekanom,
 • Predsednikom in članom komisij za kakovost,
 • Pedagoškim in strokovnim delavcem.

Delavnico bo izvajal Nikolaj Mejaš, univ. dipl. psiholog, direktor OK Consulting in strokovnjak na področju svetovanja, izobraževanja, coachinga in treniranja na različnih področjih poslovne psihologije, največ iz vodenja in prodaje.

Delavnica bo potekala z aktivnim sodelovanjem udeležencev, zato vas prosimo, da se prijavite le, če se boste udeležili celotne enodnevne delavnice. Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Ker je število mest omejeno, je potrebno v primeru neudeležbe poskrbeti za nadomeščanje. Izvedba delavnic je financirana iz projekta Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL), v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS v letih 2012-2015.

Na delavnico se lahko prijavite na tej povezavi Prijava preko Sharepointa ni več mogoča zaradi zapolnitve! . Rok za prijavo je 8. 7. 2013. Za dodatne informacije o dogodku smo vam na voljo na elektronski pošti .

Vljudno vabljeni!