Datum objave: 06.07.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V oddaji 24 ur, dne 5.7. 2013 ste objavili zapis, ki se pod naslovom: Razpis še ni končan, tajnica pa že dela, nahaja tudi na internetni strani 24ur.com (http://www.24ur.com/razpis-se-ni-koncan-tajnica-pa-ze-dela.html) z naslednjim podnaslovom:

»Zaposleni so ogorčeni, ker sumijo, da gre za direktivo rektorja Univerze v Ljubljani, Stanislava Pejovnika«

Na domači strani 24ur.com je tudi zapisano:

»Zaposleni pa tudi sumijo, da v ozadju niti vleče odhajajoči rektor Univerze v Ljubljani Stanislav Pejovnik, ki naj bi svojim dosedanjim sodelavcem urejal nove zaposlitve. Dražumerič Isteničeva je bila  namreč prej zaposlena v rektoratu ljubljanske univerze.

Likar zatrjuje, da Dražumerič Isteničeva od prej ne pozna, niti ni z njo v sorodu. Kot še poudarja, bo pri izbiri kandidata oz. kandidatke upošteval zgolj strokovne kompetence. Pejovnik pravi, da so navedbe, da naj bi kandidatki pomagal do nove zaposlitve, grda laž«.

Mojo izjavo (po telefonu) ste objavili tudi v posnetku v oddaji 24ur.

Izjavljam, da ste z načinom predstavitve škodovali mojemu ugledu. Z ničemer namreč niste niti dokazali utemeljenosti navedbe, niti  je vsaj dokumentirali z izjavo enega od tistih, ki to navaja, v kamero. Prav tako gledalcev niste jasno informirali o tem, da nimate nikakršnega dokaza, da gre za utemeljen sum.

Zapisali ste, da naj bi svojim sodelavcem urejal nove zaposlitve.
Prosim navedite na podlagi katerih verodostojnih dejstev ste zapisali to trditev, saj je v pismu zaposlenih ni (http://www.ntf.uni-lj.si/ot/index.php?page=news&item=255&id=2268).
Prosim, da navedete vsaj koliko je teh sodelavcev in kje sem jim urejal nove zaposlitve? Če se do sedaj o tem niste pozanimali, pa bi se morali, preden nekaj takega zapišete, vprašajte vaše informatorje in vsaj preverite točnost njihovih morebitnih trditev.
V zvezi s trditvijo, da naj bi »urejal zaposlitve svojim sodelavcem« še pojasnjujem:  »Gospa Dražumerič Istenič ni bila moja sodelavka, ampak je bila ena od zaposlenih na rektoratu. Delovala je v pravni službi in z mano ni imela nikakršnih neposrednih stikov«.

In še eno pojasnilo: Ga. Larisa Dražumerič – Istenič je službo na rektoratu pričela pred pol leta, ko se je zanjo zaprlo delovno mesto na Fakulteti za upravo. Ker je bila na rektoratu potreba po pravniku v kadrovski službi, smo po zakonu morali go. Lariso Dražumerič – Istenič sprejeti v delovno razmerje za določen čas, ki pa se je iztekel 30.6.2013.

Izjavljam tudi, da ne vem kaj in zakaj bi bilo narobe, če bi dobrim sodelavcem (to velja tudi za asistente, učitelje in raziskovalce) pomagal iskati nadomestno zaposlitev na Univerzi v Ljubljani, če bi jim prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas? Strinjam pa se s trditvijo, in tako sem tudi vedno deloval, da je potrebno ob tem v celoti spoštovati zakonodajo in enakopravnost vseh kandidatov za delovno mesto. NTF je objavila razpis, dekan je imenoval komisijo za izbor in prijavni rok še traja. Dekan ne skriva svojega izbora, ga pa je pripravljen spremeniti, če se bo prijavil ustreznejši kandidat/(ka).

Rad pa bi pojasnil tudi dejstvo, da se s problemom NTF intenzivno ukvarjam vsaj eno leto.

Z dekanom Likarjem sva  na uradnih sestankih in v prisotnosti sodelavcev večkrat iskala rešitve za zelo zapleteno finančno situacijo NTF, neustrezno (glede na kakovost in preveliko število zaposlenih)  kadrovsko zasedbo administrativnih služb ter pripravo elaborata za ustanovitev nove Fakultete za oblikovanje in tehnologije.

NTF nujno potrebuje reorganizacijo, urejeno poslovanje in dodatno financiranje. Sklep UO Univerze v Ljubljani je bil, da bo Univerza v Ljubljani NTF finančno pomagala, ko in če bo pripravljen sanacijski program in podan celovit program za ureditev problemov, ki jih je pokazala revizija poslovanja. Problemi niso od včeraj, saj je negativno mnenje o poslovanju NTF že pred petimi leti podalo Računsko sodišče RS. Nekatere težave se še vedno rešujejo in prehajajo v fazo, ko bo potrebno poiskati tudi vzroke in odgovorne poimenovati z imeni in priimki ter  zahtevati odgovornost. Obstaja utemeljen sum, da je nasprotovanje novi zaposlitvi  (vsaj pri nekaterih zaposlenih na NTF) pogojeno tudi z namenom ustaviti urejanje notranjih nepravilnosti. Vem, da dekanu Likarju ni lahko, saj so problemi NTF že večkrat prerasli okvirje fakultete  in se mu zahvaljujem za dobro in korektno sodelovanje v mojem mandatu.

prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
rektor Univerze v Ljubljani