Vse zainteresirane prijavitelje partnerskih projektov programov Comenius, Leonardo da Vinci in Gruntvig, projektov programa Jean Monnet ter večstranskih projektov, mrež in spremljevalnih ukrepov programov Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci in Gruntvig obveščamo, da se približujejo roki za oddaje prijav.

Datum objave: 06.02.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Roki za oddajo vlog:

  • Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: partnerstva - 15. februar 2008
  • Program Jean Monnet - 15. februar 2008
  • Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: ve č stranski projekti, mre ž e in spremljevalni ukrepi - 29. februar 2008
  • Leonardo da Vinci: prenos ve č stranskih inovacijskih projektov - 14. marec 2008
  • Prečni program - 31. marec 2008