Datum objave: 18.07.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

 

INSTITUCIJA/PROGRAM: Evropska komisija/DG HOME/ „Preprečevanje kriminala in boj proti njemu

Naziv:  ISEC 2013 - Targeted Call for Proposals - "Trafficking in Human Beings (THB)"

Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

 

Več informacij:

Domača stran razpisa

Rok prijave:

31.10.2013

Trajanje projekta:

Do 24 mesecev.

Opis:

Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je v okviru posebnega programa „Preprečevanje kriminala in boj proti njemu“ objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju transnacionalnih in nacionalnih projektov na področju preprečevanja trgovine z ljudmi za leto 2013.

Upravičeni prijavitelji:

Program je namenjen organom pregona, drugim javnim in/ali zasebnim organom, udeležencem in institucijam, vključno z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi, socialnimi partnerji, univerzami, statističnimi uradi, nevladnimi organizacijami, javno-zasebnimi partnerstvi in ustreznimi mednarodnimi organi. Dostop do tega programa imajo organi in organizacije, ki so pravne osebe, ustanovljene v državah članicah. Pridobitno usmerjeni organi in organizacije imajo dostop do donacij le v povezavi z nepridobitnimi ali vladnimi organizacijami. Finančna podpora se dodeli za naslednji obliki ukrepov: 1. nadnacionalni projekte, pri katerih so udeleženi partnerji v najmanj dveh državah; 2. nacionalne projekte v državah članicah, ki: a) pripravijo nadnacionalne projekte in/ali ukrepe Unije („ukrepi za zagon“), b) dopolnijo nadnacionalne projekte in/ali ukrepe Unije („dopolnilni ukrepi“), c) prispevajo k razvijanju inovativnih metod in/ali tehnologij, ki se lahko prenesejo na ukrepe na ravni Unije, ali razvijajo takšne metode ali tehnologije z namenom, da jih prenesejo na druge države članice.

Vrednost razpisa:

5.000.000 €

Zneski in deleži financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 100.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.