Datum objave: 18.07.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

   

INSTITUCIJA/PROGRAM: Evropska komisija/DG HOME/ „Preprečevanje kriminala in boj proti njemu

Naziv:   ISEC 2013 - Targeted Call for Proposals - "Radicalisation leading to terrorism and the role of victims of terrorism in preventing radicalisation (RAD)"

Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

 

Več informacij:

Domača stran razpisa

Rok prijave:

09.10.2013

Trajanje projekta:

Do 24 mesecev.

Opis:

Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je v okviru posebnega programa „Preprečevanje kriminala in boj proti njemu“ objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju transnacionalnih in nacionalnih projektov na področju boja proti terorizmu ter boja proti radikalizaciji in novačenju teroristov.

Upravičeni prijavitelji:

Program je namenjen organom pregona, drugim javnim in/ali zasebnim organom, udeležencem in institucijam, vključno z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi, socialnimi partnerji, univerzami, statističnimi uradi, nevladnimi organizacijami, javno-zasebnimi partnerstvi in ustreznimi mednarodnimi organi. Dostop do tega programa imajo organi in organizacije, ki so pravne osebe, ustanovljene v državah članicah. Pridobitno usmerjeni organi in organizacije imajo dostop do donacij le v povezavi z nepridobitnimi ali vladnimi organizacijami. Finančna podpora se dodeli za naslednji obliki ukrepov: 1. nadnacionalni projekte, pri katerih so udeleženi partnerji v najmanj dveh državah; 2. nacionalne projekte v državah članicah, ki: a) pripravijo nadnacionalne projekte in/ali ukrepe Unije („ukrepi za zagon“), b) dopolnijo nadnacionalne projekte in/ali ukrepe Unije („dopolnilni ukrepi“), c) prispevajo k razvijanju inovativnih metod in/ali tehnologij, ki se lahko prenesejo na ukrepe na ravni Unije, ali razvijajo takšne metode ali tehnologije z namenom, da jih prenesejo na druge države članice.

Vrednost razpisa:

3.000.000 €

Zneski in deleži financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 100.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.