Datum objave: 18.07.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: Evropska komisija/DG HOME/CIPS

Naziv: Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related Risks for the Period 2007-2013" - Call for Proposals 2013

Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, www.razpisi.info«

Več informacij:

Domača stran razpisa

Rok prijave:

30.09.2013

Opis:

Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je objavil javni razpis, namenjen podpori ukrepov na področju zaščite kritične infrastrukture. Dejavnosti, financirane v okviru tega programa, morajo temeljiti na pristopu upoštevanja vseh nevarnosti, pri čemer se upoštevajo grožnje terorizma kot prednostna naloga.

Upravičeni prijavitelji:

Program je namenjen organom pregona, drugim javnim in/ali zasebnim organom, udeležencem in institucijam, vključno z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi, socialnimi partnerji, univerzami, statističnimi uradi, nevladnimi organizacijami, javno-zasebnimi partnerstvi in ustreznimi mednarodnimi organi. Dostop do tega programa imajo organi in organizacije, ki so pravne osebe, ustanovljene v državah članicah. Pridobitno usmerjeni organi in organizacije imajo dostop do donacij le v povezavi z nepridobitnimi ali vladnimi organizacijami. Finančna podpora se dodeli za naslednji obliki ukrepov: 1. nadnacionalni projekte, pri katerih so udeleženi partnerji v najmanj dveh državah; 2. nacionalne projekte v državah članicah, ki: a) pripravijo nadnacionalne projekte in/ali ukrepe Unije („ukrepi za zagon“), b) dopolnijo nadnacionalne projekte in/ali ukrepe Unije („dopolnilni ukrepi“), c) prispevajo k razvijanju inovativnih metod in/ali tehnologij, ki se lahko prenesejo na ukrepe na ravni Unije, ali razvijajo takšne metode ali tehnologije z namenom, da jih prenesejo na druge države članice.

Vrednost razpisa:

9.500.000 €

Zneski in deleži financiranja:

Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 100.000 EUR, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.