Datum objave: 18.07.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Upravni odbor Univerze v Ljubljani je danes, 18.7.2013, sprejel merila za razdelitev finančnih sredstev, ki jih Univerza prejme iz proračuna za izvajanje prve in druge stopnje, ter rebalans finančnega načrta Univerze v Ljubljani (UL) za leto 2013. Rebalans finančnega načrta, ki je upošteval pripombe veterinarske in medicinske fakultete, je bil izglasovan soglasno.

Predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar: »Na Upravnem odboru Univerze v Ljubljani smo razpravljali in sklepali o enem izmed najpomembnejših pogojev za dobro delovanje Univerze: za njeno kakovostno rast - o materialnih pogojih dela in financiranju pedagoške dejavnosti v teh zaostrenih razmerah. Zavedamo se, da s sredstvi, ki nam jih namenja država, ne moremo slediti kakovostnemu prenosu znanja, še posebej ne na drugi stopnji bolonjskega izobraževanja. Lahko zatrdim, da je pri današnjem sprejemanju rebalansa finančnega načrta UL ponovno prevladal razum in dobili smo kompromisne rešitve, ki upoštevajo vse hibe financiranja visokega šolstva v Sloveniji. Pričakujem, da bo Univerza v Ljubljani s sprejetim rebalansom finančnega načrta UL letošnje leto preživela«.