Datum objave: 21.08.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Naziv: OSNUTEK RAZPISA Javni razpis "Raziskovalci na začetku kariere"

 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ( povezava )

 

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostaviti raziskovalno okolje in povezave med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, v katerem sodelujejo raziskovalci na začetku kariere, ki bodo s svojim raziskovalnim delom razvijali področja, ki predstavljajo dolgoročne izzive tako za razširjanje znanosti na sploh, kakor tudi gospodarsko sfero. Tovrstno sodelovanje bo zbližalo strateško usmerjanje temeljnih raziskav s poudarkom na dolgoročnih potrebah gospodarstva. Hkrati bo krepilo raziskovalne potenciale v samih podjetjih kot tudi krepilo kanale povezovanja raziskovalnih organizacij ter njihovo sposobnost za sodelovanje z gospodarstvom.

 

Prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov, ki so sofinancirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in niso ustanovljene po ZGD3. Prijavitelji se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt (operacijo).

 

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev: 6.000.000,00 EUR.

 

Rok prijave: 13. September 2013

 

Več informacij na domači spletni strani .