Datum objave: 21.08.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: EVROPSKA KOMISIJA, GD za pravosodje, svobodo in varnost

Naziv:   Call for proposals – Criminal Justice – European Judicial Training – Action grants (JUST/2012/JPEN/AG/EJT)

Vir: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS,  www.razpisi.info

 

 

Več informacij:

Domača stran razpisa

Rok prijave:

02.10.2013

Trajanje projekta:

Do 12 mesecev.

Opis:

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru posebnega programa Kazensko pravosodje objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov izobraževanja in usposabljanja pravosodnih organov.

Upravičeni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo institucije in javne ali zasebne organizacije, vključno s strokovnimi organizacijami, univerzami, raziskovalnimi inštituti in inštituti za pravno in sodno usposabljanje ter nevladne organizacije s sedežem v eni od držav članic EU, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje. Aktivnosti se morajo izvajati v partnerstvu z drugimi organizacijami.

Vrednost razpisa:

8 200 000 EUR

Zneski in deleži financiranja:

Nad 75.000 EUR, Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov.

 

 

Več informacij na

Ddomači strani razpisa .