Datum objave: 30.08.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na podlagi 2. odstavka 180. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur.l.RS, št. 8/2005, 118/2005, 72/2006 (76/2006 popr.), 59/2007 (82/2007 popr.), 81/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009, 38/2009, 48/2009, 55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 89/2011, 26/2012, 38/2012, 56/2012, 50/2012, 106/2012, 35/2013) vas prosimo za objavo preklica veljavnosti izdane diplomske listine.

Predmet objave je naslednje besedilo: “Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, preklicuje veljavnost izdane diplomske listine Univerze v Ljubljani Ekonomske fakultete, 2582 z dne 25.11.2005  na ime Boštjan Pavec”.

S spoštovanjem,

TAJNIK FAKULTETE
Marjan Smonig, univ. dipl. ekon.

Objava