Datum objave: 11.09.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

VISOKOŠOLSKE UČITELJE UNIVERZE V LJUBLJANI VABIMO NA BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE:

RETORIKA ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE

IZVAJALEC: doc. dr. Hotimir Tivadar, slovenist in fonetik

TERMIN IN KRAJ DELAVNICE: 27. in  28. september  2013 (v dopoldanskih urah) na Filozofski fakulteti v Ljubljani

VSEBINA: priprava na kakovostno komunikacijo s študenti, kar pa brez teoretične predstavitve vloge slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče;  predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost, spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz. jih bo zanimalo. Predavanja z vajami ter komunikacija bosta predvsem interaktivna, torej je AKTIVNO SODELOVANJE, tj. govorjenje, udeležencev OBVEZNO, saj je delavnica izrazito praktično naravnana.

CILJI:
• izboljšanje (knjižnega iz)govora udeležencev, saj je kakovosten govor nujen  za boljše poučevanje
• zavedanje različnih govornih položajev
• zavedanje lastnega govora in morebitnih motečih lastnosti le-tega
• kakovostnejše izražanje in komunikacija tako v pisnem kot govorjenem jezikovnem kodu

Izvedba delavnice je financirana iz projekta Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL); operacije št. OP RCV-VS-12-36  v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS v letih 2012-2015.

Prijavite se lahko do 20. septembra 2013 preko povezave - Zaradi zapolnitve mest, prijava ni več možna, v prihodnje načrtujemo še več izvedb.

Na posamezno izobraževanje bo sprejetih prvih 15 prijavljenih oseb. Po prijavi boste po e-pošti prejeli obvestilo o uspešnosti prijave in ostalih praktičnih informacijah o izvedbi. Ker je število mest omejeno, je potrebno v primeru neudeležbe obvezno poskrbeti za nadomeščanje.

Za morebitna ostala vprašanja smo vam na voljo preko elektronskega naslova ali telefonske številke: 01 241 10 46. 

Univerza v Ljubljani

logodelavnica.jpg

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.