YEAR – Young European Arena of Research – je natečaj za podiplomske študente in mlade raziskovalce (z veljavnimi študentskimi izkaznicami), ki delujejo in izvajajo študije ter raziskave na področju cestnega transporta. Natečaj nudi mladim raziskovalcem možnost predstavitve njihovega dela med uveljavljeno strokovno srenjo na dva načina: preko spletnih strani in, za prijavljene raziskovalce z najboljšimi idejami, predstavitev le-teh na konferenci TRA2008 aprila 2008 v Ljubljani.

Datum objave: 13.02.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Detajlna navodila za sodelovanje so dostopna na spletni strani http://year.fehrl.org, preko katere študentje pošljejo tudi povzetke svojega(ih) del. Povzetki naj bodo dolgi od 300 do 500 besed (vključujejo naj do 5 slik, grafikonov in diagramov) in naj se nanašajo na kateregakoli od šestih področij (pillars – stebrov) konference TRA2008:
  • Energija, okolje in naravni viri,
  • Varnost in varovanje,
  • Transport, mobilnost in infrastruktura,
  • Načrtovanje in proizvodnja prometnih sredstev,
  • Načrtovanje in gradnja prometne infrastrukture,
  • Vizija cestno-prometne prihodnosti.

Izmed poslanih prispevkov jih bo izbranih nekaj najboljših, njihovi avtorji pa bodo povabljeni na konferenco TRA2008, da tam predstavijo svoja dela. Ljubljanskim študentom bo plačana kotizacija za konferenco, študentom iz ostalih krajev pa tudi potni stroški.

Zato vas vabim, da o natečaju posredujete informacijo čimvečim študentom in mladim raziskovalcem, delujočim na vaših inštitucijah in podjetjih. Pošiljanje povzetkov poteka izključno preko spletne strani http://year.fehrl.org, kjer so na razpolago tudi navodila za sodelovanje. Rok za pošiljanje povzetkov je 22. februar 2008 (do 17. ure)!

Prisrčno vabljeni tudi na konferenco Transport Research Arena 2008, ki se bo odvijala med 21. in 25. aprilom 2008 v Ljubljani. Detajlnejše informacije o konferenci so dostopne na spletni strani http://www.tra2008.si