Obvestilo o nekaterih dejavnostih in znanstvenih dogodkih pomembnih za avstrijsko-slovensko sodelovanje ter o raznih razpisih in informacijskih ponudbah na spletu v zvezi z avstrijsko-slovenskim znanstvenim sodelovanjem.