Študentska organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je pripravila Priročnik za preživetje z bolonjsko reformo, ki na poljuden način podaja pregled razvoja bolonjskega procesa in visokega šolstva v Evropi. Ob tej priložnosti je ŠOU v Ljubljani obiskala rektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andreja Kocijančič,

Datum objave: 27.02.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

ki se je s predstavniki študentov pogovarjala predvsem o poteku bolonjske prenove študijskih programov, pa tudi o aktualnih problemih visokega šolstva, kot so financiranje, zakonodaja, študij v tujini, mobilnost študentov, itd. To je prvi obisk rektorja ljubljanske univerze na ŠOU v Ljubljani, srečanje pa kaže na to, da obstaja med univerzo in študenti enakopraven in vzajemen odnos. 

Rektorica v družbi ministrov in ministrice študentske vlade

Tomaž Černe, predsednik ŠOU v Ljubljani: »Današnje srečanje je zgodovinskega pomena, saj je to prvi obisk  rektorja ljubljanske Univerze v 17-letni zgodovini ŠOU v Ljubljani. Ta obisk je dokaz, da študentje in Univerza dobro sodelujemo, na simbolični ravni pa pomeni, da se zavedamo partnerskega odnosa med visokošolskimi partnerji ter spoštujemo univerzitetno skupnost, ki jo sestavljamo študentje in pedagogi.«

Rektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andreja Kocijančič: »Zelo sem bila presenečena in navdušena nad aktivnostmi, ki jih izvajajo na ŠOU v Ljubljani. V vseh prostorih, ki sem si jih ogledala, veje neka pozitivna energija, ki kaže na to, kako zelo so študentje poleg študija dejavni še na številnih drugih področjih.«

Po ogledu prostorov ŠOU v Ljubljani se je rektorica sešla s Predsedstvom ŠOU v Ljubljani; pogovarjali so se predvsem o bolonjski prenovi študijskih programov in o zapletih, ki so pri tem nastali, pa tudi o drugih aktualnih dogodkih na področju visokega šolstva. V sklopu rektoričinega obiska je študentska organizacija predstavila Priročnik za preživetje z bolonjsko reformo, ki ga je pripravil Resor za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani. Priročnik na poljuden način podaja pregled razvoja bolonjskega procesa in visokega šolstva v Evropi. Njegov namen je študentom in vsem zainteresiranim ponuditi vpogled, kaj je bolonjski proces, kako je bil zastavljen in kje so se zgodile nekatere ključne napake pri prenovi študijskih programov.


Novinarska konferenca

Iva Matjašič, študentska ministrica za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani: »Na Resorju za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani se soočamo s številnimi vprašanji študentov o bolonjski prenovi študijskih programov na visokošolskih zavodih. Študentje največ povprašujejo o splošnih zadevah, povezanih z bolonjsko reformo, o njihovih karierah in nadaljnjih študijskih poteh, o pravilni implementaciji bolonjske reforme oz. velikokrat opozarjajo na nepravilnosti izvajanja novih programov. Prav zato smo se odločili, da v priročniku o bolonjski prenovi zberemo vse podatke na enem mestu  ter skušamo tako bolonjsko prenovo približati študentom.«

Po besedah glavne urednice priročnika Sanje Brus bodo bralci v njem našli glavne prvine bolonjskega procesa, kot so uvedba enotne strukture treh študijskih stopenj, ovrednotenje študijskega dela s kreditnimi točkami (ECTS), priznavanje izobraževanja, zagotavljanje kakovosti študija, pospeševanje mobilnosti študentov, učiteljev in raziskovalcev, spodbujanje vseživljenjskega učenja ter zagotavljanje dostopnosti študija vsem družbenim skupinam. Priročnik odpira tudi možnost nadaljnjega poglabljanja v tematiko in radovednejše bralce usmerja k dodatnim virom informacij o bolonjskem procesu in visokem šolstvu. Poglavja v priročniku so organizirana kot odgovori na tri ključna vprašanja – kaj, zakaj in kako? Ob razlagi pomena kratic (npr. ECTS) ali besedne zveze (npr. vseživljenjsko učenje) je v priročniku mogoče najti še informacije o razlogih za oblikovanje in uporabo določenih orodij  v okvirih visokega šolstva.

Rektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andreja Kocijančič: »Priročnik je odličen in prav bi bilo, da bi ga prebral vsak študent, da bi spoznal, kaj bolonjska reforma sploh je.«


Več informacij: