26. februarja 2008 sta rektorica Univerze v Ljubljani in glavni direktor družbe Iskratel, Telekomunikacijski sistemi d.o.o., g. Andrej Polenec, podpisala pogodbo o sodelovanju pri projektu o mednarodnem štipendiranju študentov v višini 30.000 EUR.

Datum objave: 27.02.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Podpis pogodbe o sodelovanju.

Univerza v Ljubljani je v letu 2006 ustanovila Štipendijski sklad UL s pomočjo donatorskih sredstev podjetja BTC d.d. Štipendije so namenjene izmenjavi študentov UL in študentov iz držav v strateško prednostnih regijah UL, ki niso članice EU ter kot take niso zajete v obstoječih evropskih programih mobilnosti študentov in učiteljev. Štipendirance izbiramo predvsem glede na povprečno oceno študija in predmetno področje ter regijo, iz katere prihaja tuj študent oziroma v katero odhaja študent UL. V študijskem letu 2007/2008  je sklad skupno podelil že 50  štipendij.

Rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič: "Na Univerzi v Ljubljani verjamemo v strategijo majhnih korakov. S pomočjo podjetja BTC d.d. smo pričeli s projektom mednarodnega štipendiranja študentov in ga pripeljali tako daleč, da smo pripravljeni za širitev kroga donatorjev. Zelo sem vesela, da je med prvimi novimi partnerji Iskratel, ki prav gotovo sodi med vrhunska podjetja v širši regiji in zaposljuje najboljše diplomante naše univerze".

Glavni direktor Iskratel, g. Andrej Polenec je ob podpisu izjavil: "Iskratel za razvoj in podporo svojega programa potrebuje vrhunske strokovnjake. Ker Iskratel deluje na mednarodnih trgih, morajo ti strokovnjaki poznati tako slovensko kot mednarodno okolje in s štipendijami bomo dodatno prispevali k izmejavi dodiplomskih in podiplomskih študentov" .

Iskratel se bo aktivneje vključil tudi v delovanje upravnega odbora Štipendijskega sklada UL.


Več informacij: