28. februarja 2008 je vodstvo UL predstavilo gospodarstvenikom prednostne razvojne projekte, ki so usmerjeni k povezovanju z gospodarstvom na raziskovalnem področju in področju storitev za študente ter štipendijske dejavnosti.

Datum objave: 29.02.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Uvodoma se je predstavil prof. dr. Slavko Dolinšek, novoimenovani direktor Inovacijsko razvojnega inštituta UL, ki je bil ustanovljen za izvajanje interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov. V predstavitvi je poudaril, da je pomembno, da se v samem začetku zavedamo vseh prednosti in slabosti okolja, v katerega je IRI UL postavljen (delovanje ne sme biti ogroženo s kratkoročnimi poslovnimi interesi, ki lahko izhajajo iz delovanja ali pogodb z industrijo).  V predstavitvi izhodišč je izpostavil, da bo IRI UL identificiral raziskovalno-razvojne potrebe gospodarstva in kompetence raziskovalcev UL, oblikoval in vodil raziskovalno-razvojne projekte, skrbel za zaščito intelektualne lastnine UL, deloval kot katalizator za vzpostavljanje partnerstva z industrijo in podjetništvom ter prenašal raziskovalno razvojne rezultate v komercialne aplikacije za javno uporabo in korist. Profesor Dolinšek je poudaril: "IRI UL bo na osnovi intelektualnega kapitala UL, kot podporna mreža za prenos vrhunskih znanj in inovativnih rešitev, vzpostavil dolgoročno in obojestransko koristno partnerstvo med UL, slovensko industrijo in državnimi institucijami za spodbujanje razvojno-raziskovalnih aktivnosti".

Predstavljen je bil tudi projekt karierni center, ki bo s pomočjo kombinacije naprednega spletnega portala, strokovnih svetovalnih storitev in vzpostavljanja povezav med delodajalci in študenti konsolidiral napore za tovrstno podporo študentom univerze. Karierni center je hkrati namenjen vsem interesentom za študij na univerzi, ki bodo poslej lažje izbrali najbolj primeren študijski profil in prejeli informacije o možnostih zaposlitve, zaslužka in drugih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklica. Član uprave Krka d.d., dr. Aleš Rotar, je pozdravil zagon kariernega centra s komentarjem, da se "bitka za kadre šele začenja". Rektorica UL, prof. dr. Andreja Kocijančič je dodala, da je univerza zalo zainteresirana, da na tem področju ponuja najboljšo možnost storitev, saj želi aktivno pomagati pri doseganju največje možne zaposljivosti diplomantov.

Prorektor prof. dr. Ivan Svetlik je predstavil aktivnosti Štipendijskega sklada UL, ki je z veliko zagonsko podporo podjetja BTC d.d. v letu 2006 uspešno podelil več kot 70 štipendij. Pred dnevi je sklad vključil novega partnerja, podjetje Iskratel d.o.o., dodatne širitve pa se že načrtujejo. Prorektor Svetlik je napovedal, da bo sklad s pomočjo sedanjih in novih partnerjev preučil možnosti za širitev štipendijske dejavnosti, da bi lahko podpirali tudi študente na izmenjavi znotraj programov evropske unije, ki ponujajo le minimalno finančno pomoč.

Prorektor prof. dr. Peter Maček je nagovoril problematiko raziskovalne infrastrukture in predstavil možnosti za vzpodbujanje interesa gospodarstva za vlaganja v raziskovalno opremo, saj država namenja temu cilje premajhen delež BDP. Pri tem je izpostavil: "želja UL je, da bi bili raziskovalci konkurenčni in da bi se tudi podiplomski študenti usposabljali na sodobni, žal tudi zelo dragi opremi". Vodstvo univerze je prepričano, da bi lahko bilo tudi sofinanciranje raziskovalne opreme v skupnem interesu gospodarstva in univerze.

Ob koncu seje je tekla razpraval o interesu drugih podjetij za vstop v Kolegij gospodarska. Konkretni predlogi bodo obravnavani na naslednji seji.