Ljubljana, 22. februarja (STA) - Za razliko od vlade, ki poudarja zlasti število novih univerz, v SD menimo, da je pri nastajanju novih univerz bistvena kvaliteta in ne kvantiteta, je danes dejal podpredsednik SD Igor Lukšič. Ob tem meni, da mora vlada začeti podpirati kvalitetne šole ter zaostriti kriterije pri postopkih evalvacije in akreditacije.

Datum objave: 22.02.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Podpredsednik SD in profesor na Fakulteti za družbene vede (FDV) Igor Lukšič je na današnji novinarski konferenci povedal, da gredo po ugotovitvah SD stvari na področju visokega šolstva v napačno smer. "V mandatu te vlade je najprej odstopil predsednik sveta za visoko šolstvo Peter Jambrek, zatem pa tudi nekdanji minister za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Jure Zupan," je opozoril. Pri tem je poudaril, da vlada kljub temu ni spremenila svoje politike na tem področju.

"Vlada ne vidi, da je odstop Prunka ostra kritika celotnega dela vlade na tem področju," je poudaril podpredsednik SD. Po njegovem mnenju se te zaostritve ne bi zgodile, če bi vlada prisluhnila partnerjem iz visokega šolstva.

"V SD ugotavljamo, da vlada v svojem mandatu gradi zgolj na kvantiteti," poudarja univerzitetni profesor. Tako je, kot je pojasnil, v resolucijo zapisala tudi, da bo ustanovila še tri do štiri univerze. Lukšič pri tem opozarja na pravno avtonomijo same institucije univerze.

Prav tako meni, da vlada kakovost univerz prepušča presoji trga. "V SD smo prepričani, da mora za kakovost univerz skrbeti strokovno kvalificirana skupnost z neodvisnim organom, ki bo programe in institucije evalviral ter akreditiral po mednarodnih kriterijih," je še povedal Lukšič.

"Vlada meni, da je pri presoji programov dovolj, če upoštevajo pravnoformalne kriterije," je prepričan. Pri tem navaja predvsem podpise profesorjev, ki bodo sodelovali pri programih ter podpise možnih najemnikov prostorov. Po Lukšičevi oceni kriteriji, ki jih ima vlada, niso slabi. Kot problem pa omenja, da jih ti organi upoštevajo le na pravnoformalni ravni.

Kot je še dejal Lukšič, mora vlada upoštevati realno stanje univerz, fakultet in programov. "V SD predlagamo, da vlada sprejme odgovornost, ki na njej dejansko stoji," je poudaril podpredsednik SD.

Po njegovem mnenju je neodgovorno, da vlada odgovornost za strateška vprašanja glede univerz prelaga na trg ali na strokovni svet za šolstvo, je prepričan Lukšič. "Vemo, kdo je sodeloval pri njegovi sestavi," je še dodal. Kot je prepričan Lukšič, gre pri visokem šolstvu za politiko vlade in ne drugih neodvisnih organov, kot je denimo strokovni svet.