Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je na sinočnji seji imenoval novega v. d. direktorja ŠOU v Ljubljani. To je Janez Drnovšek, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in specializant menedžmenta.

Datum objave: 06.03.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi


Ker sedanjemu v. d. direktorja ŠOU v Ljubljani Janezu Barletu 12. 3. 2008 poteče mandat, se je Predsedstvo ŠOU v Ljubljani odločilo, da Drnovška predlaga za v. d. direktorja za obdobje enega leta oziroma do imenovanja novega direktorja in tako okrepi strokovno ekipo organizacije. Janez Drnovšek bo mesto v. d. direktorja ŠOU v Ljubljani zasedel 12. 3. 2008, po prevzemu nalog pa se bo tudi predstavil javnosti.

Drnovšek je doslej opravljal vodstvene funkcije v podjetjih Domel d. d., Domel Ip d. o. o., Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje in Elektro Ljubljana d. d.. Bil je edini izmed treh prijavljenih kandidatov na nedavnem razpisu za direktorja ŠOU v Ljubljani, čigar vloga je bila popolna. Predsedstvo ŠOU v Ljubljani je bilo z njegovim videnjem razvoja ŠOU v Ljubljani zelo zadovoljno, ker pa je želelo izbirati med več kandidati s popolnimi vlogami - kar pa ni bilo možno, saj je bila le Drnovškova vloga popolna - ga Študentskemu zboru ni predlagalo v imenovanje za direktorja ŠOU v Ljubljani.

V skladu s 7. členom Pravilnika o službah ŠOU v Ljubljani ima vršilec dolžnosti direktorja vse pravice in dolžnosti direktorja. Direktor ŠOU v Ljubljani zastopa ŠOU v Ljubljani v pravnem prometu, skrbi za zakonitost poslovanja in zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje organov, organizira delo služb ter predpisuje pristojnosti in odgovornosti zaposlenih pri materialno-finančnem poslovanju. Svojo funkcijo opravlja profesionalno.